Projekt B + H + H

PROJEKT B + H + H

Úvodní část projektu B+H+H brněnských výtvarníků Bohunky Olešové a Zdeňka a Jardy Hamžových, připomínající historii sdružení MAGMA, výstavu současné MAGMA NOW a debatu u kulatého stolu na téma poslání umělce v současné společnosti.

stopáž:   21 minut